15, Červen 2017

Pevné priečky

S pomocou sklenenej steny je možné vybudovať oddelené kútiky pre relax. Pri bazénoch či športových zónach je potrebné urobiť z veľkých priestorov menšie samostatné celky. Opticky je nutné zachovať  dostatočnú veľkosť vnútornej časti strediska.  Používané materiály zvyšujú odolnosť proti mechanickému poškodeniu, zaisťujú svetelnú priepustnosť a použitím pieskovaných materiálov aj určitú mieru súkromia.

Kde ich použiť

Bez sklenených stien si už mnohé interiéry nedokážeme ani predstaviť. Pre obchody nie sú žiadnou novinkou, ale stále častejšie sa s nimi stretávame aj v reštauračných zariadeniach. Vstupné priestory hál a hotelov tiež dokážu zmeniť svoj vzhľad nápaditým usporiadaním týchto priečok. Sú to moderné prvky dnešnej doby. Použijete ich všade tam, kde postavením priečky nechcete prísť o dobré svetelné podmienky.