5, Srpen 2017

Úspešné zavŕšenie štúdia

Prechod zo strednej školy na vysokú býva určite pre každého náročný. Zvyknúť si na nový systém samostatného štúdia, dodržiavať metodické postupy, ktoré sú príznačné pre vedeckú činnosť a pritom neprísť o zdravý rozum, to chce poriadnu dávku odolnosti – alebo profesionálnu pomoc odborníkov. Zatiaľ čo vy sa môžete bez stresu pripravovať na štátnice, my zabezpečíme, aby vaša bakalárska práca bola formálne správna a obsahovo originálna, bez rizika obvinenia z plagiátorstva. Pristupujte k svojmu času efektívne a zodpovedne!

Hurá k úspešnej obhajobe

Prvým serióznejším výstupom vypovedajúcim čo-to o vašom štúdiu je bakalárska práca. Pri jej posudzovaní sa kladie dôraz práve na formálnu úpravu, pričom však nemožno obísť ani obsahovú stránku, ktorá naznačuje úroveň odbornej zorientovanosti autora v danej problematike. Rôznorodosť a relevantnosť informačných zdrojov, korektné citovanie a formálna úprava zodpovedajúca metódam vedeckej činnosti – to sú predpoklady, ktorými vás vybavíme na cestu k úspešnému zavŕšeniu vysokoškolského štúdia.